Coaching

Coaching, ett sätt att hjälpa någon att själv hitta sin potential och väg i livet.

Författare Marie Mian sitter på vit stol

Det kan handla om rent personliga problem, relationsproblem, hälsoproblem, arbetsproblem…

I mitt sätt att coacha är psykosyntesen och den mentala träningen viktiga verktyg. En väg till självhjälp.

Är du intresserad av att bli coachad av mig så hör av dig så hittar vi en tid för ett första möte. Då berättar jag mer om hur jag arbetar och du får ett kostnadsförslag och du berättar om de förväntningar du har på en lyckad coaching. Känner du efter vårt första möte att du tror att du kan få förtroende för mig och mitt sätt att arbeta ,och jag tror att jag kan hjälpa dig så bokar vi ytterligare en tid för att gå vidare.

Du kommer för din skull och det är viktigt att du känner förtroende och kan lita på mig för att coachingen ska bli framgångsrik.